รูปแบบการล่องเรือ
กิจกรรมบ้านพักรับจัดงาน
โอกาสพิเศษต่างๆ 
             
     
 
เส้นทาง 2 ชั่วโมง ล่องเรือ+ให้อาหารปลาวัดดอนหวาย - สวนสามพราน

      สัมผัสกับบรรยากาศบนแม่น้ำท่าจีนด้วยเรือเอี้ยมจุ๊นหรือเรือกระแชงโบราณ ที่หาล่องได้ยากในปัจจุบัน สนุกสนานและได้รับความรู้เนื้อหาสาระจากผู้บรรยายบนเรือชมธรรมชาติสองฝากฝั่ง พรรณไม้โบราณ วัดเก่า อารามสวยและเพลิดเพลินกับฝูงปลาสวายที่วังปลาหน้าวัดไร่ขิง มีเรือตั่งแต่ขนาด 20 ที่นั่งไปจนถึง 100 ที่นั่งให้ท่านได้เลือกล่องท่องท่าจีนกัน
   
     
     
     
 
   
         
 
     
Current Pageid = 22