รูปแบบการล่องเรือ
กิจกรรมบ้านพักรับจัดงาน
โอกาสพิเศษต่างๆ 
             
     
     ท่องเที่ยวด้วยเรือโบราณ ล่องแม่น้ำท่าจีน ชมธรรมชาติพันธุ์ไม้โบราณ สวนผลไม้ นมัสการหลวงพ่อ 9 วัด (วัดหอมเกร็ด,วัดทรงคนอง,วัดดอนหวาย,วัดท่าพูด,วัดไร่ขิง,วัดสรรเพชญ,วัดท่าข้าม,วัดบางช้างเหนือ,วัดบางช้างใต้) 
     
  เรือออกเดินทางจากตลาดริมน้ำดอนหวาย 8.00 น.
                                                                       
 
     
             
Current Pageid = 26