รูปแบบการล่องเรือ
กิจกรรมบ้านพักรับจัดงาน
โอกาสพิเศษต่างๆ 
             
     
     ท่องเที่ยวด้วยเรือโบราณ ล่องแม่น้ำท่าจีน ชมธรรมชาติพันธุ์ไม้โบราณ สวนผลไม้ นมัสการหลวงพ่อ 9 วัด (วัดไร่ขิง,วัดท่าพูด,วัดดอนหวาย,วัดทรงคนอง,วัดหอมเกร็ด,วัดไทยาวาส,วัดใหม่ประชานาถ,วัดใหม่สุประดิษฐ์,วัดกลางบางแก้ว) 
     
  เรือออกเดินทางจากตลาดริมน้ำดอนหวาย 8.00น. 
                                                              
 
     
             
Current Pageid = 27